The Ultimate Guide To prodato

Online galerija umetnickih slika koja se bavi prodajom umetnina i umetničkih slika svih tehnika i slikara!

Među zaplenjenim stvarima ima baš svega, od šleperske prirkolice, trofejnog oružja, zlatnog nakita, više od tone milka čokolade do voznog parka sa four hundred automobila među kojima se ističe blindirani "mercedes", par kamiona i jedan autobus, pišu "Novosti".

eBay aukcija funkcioniše slično kao Limundo tj. prodavac postavi oglas na kome se više kupaca nadmetaće tako što svaki kupac povećava cenu koju je spreman da plati za odredeni proizvod. Po isteku aukcije, kupac koji je ponudio najviše novca za željeni proizvod je pobednik.

BRZI PRSTI U drugom PRODAJNOM  bloku Tv set Aukcije- „BRZI PRSTI” nema aukcionog nadmetanja, već onaj gledalac, koji se prvi javi za odr. umetničko delo i potvrdi cenu (kupi), koja je na ekranu, postaje vlasnik tog dela i ono se sklanja iz dalje ponude. Cene svih umet. dela iz bloka  „BRZI PRSTI” su značajno snižene u odnosu na realne tržišne cene.

Jedan Kinez na pijaci u Bloku 44 na Novom Beogradu, prema rečima sugrađana, leči probleme kičme neobičnom tehnikom koju bi mnogi nazvali "nadrilekarstvom".

Zakona. (four) U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude podkriteriji koji se koriste u e-aukciji, prethodno moraju biti korišteni u početnoj ocjeni ponuda u postupku javne nabavke. (five) Jedinica mjere u kojoj su iskazani elementi ponude koja se koristi za računanje broja bodova kod e-aukcije za podkriterije u okviru kriterija ekonomski najpovoljnje ponude mora biti iskazana na istoj osnovi za sve prihvatljive ponude.

Slonica Srećka uživala je u ljubavi sa Ljutkom četvrt click here veka: Sada je sama i depresivna već 13 godina

Raspolažemo postrojenjima za oblaganje i oplemenjivanje, kao i strojevima za bušenje i tiplanje, prešama za furniranje, usisnim sistemima i drugim industrijskim alatom. Otkrijte proizvode prestižnih svjetskih izrađivača po najpovoljnijim cijenama.

Quotation Postby whow » eighteen/04/2011 fifteen:forty eight Generalno , vecina prodavaca automobila kupuju vozila na car aukcijama. Privatne prodaje i oglasi nikada nisu ni bili posebno zastupljeni kada su u pitanju automobili koji se uvoze iz inostranstva jer je privatna kupovina uglavnom mukotrpan posao. Postoji odredzeni broj vozila koji se dobiva u zamjenu , staro za novo te ako prodavac odluci da se takvo vozilo isplati staviti u salon onda se i zadrzi u suprotnom i ova vozila idu na aukciju. Aukcija je jednostavno najbrzi nacin da se okrene novac. Problema naravno ima posebno kada su u pitanju auta koje se kupuju u EU i idu za Balkan jer su to uglavnom havarisana , udarena i ostecena vozila koje se poslije malo dotjeraju po privatnim garazama i onda ide na Balkan.

Reč je o više od 140 slika, vlasništvo francuskog trgovca umetničkim delima Ambroaza Volara, koje je u sef u banci u Parizu sklonio njegov asistent Erih Šlomović posle Volarove smrti 1939.

S obzirom na to da postupci pred sudovima traju godinama, i „oduzeta roba čeka“ da click here se ceo more info slučaj završi, nakon čega se vraća vlasniku ili pronlazi novog na javnoj licitaciji.

Farmer napravio remek-delo na njivi u čast devojčice koja je naterala Švedsku da se pozabavi klimom

Ukoliko niko od kupaca ne ponudi da kupi predmet, cena se spušta sve dok ne dostigne minimalan iznos koji takođe postavlja prodavac (a koji je poznat kupcima), i tada se aukcija završava kao neuspešna. Sam proces holandske aukcije je jednostavan za razumevanje i trajanje aukcije je kratko.

Da otvorim more info račun Da kupim sve što mi je potrebno Da imam dom po mojoj meri Da raspolažem svojim novcem uvek i svuda Da mudro štedim Da uzmem osiguranje Da bezbedno plaćam na internetu Da pokrenem sopstveni posao Da pronađem najbližu filijalu ili bankomat

How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good Aukcija srbija

Ako u toku javne prodaje početna cena robe dostigne iznos koji je a hundred% veći od početne cene, Komisija će izvršiti naplatu dodatne kaucije u gotovom novcu, dinarski, u iznosu koji sa već uplaćenom kaucijom čini thirty% od postignute cene. Zbog toga je potrebno da licitant kod sebe ima gotov novac u slučaju naplate dodatne kaucije.

Budući da svi selektirani ponuditelji moraju biti dobro obučeni za sudjelovanje na aukciji, preporuka je da se prije „prave” provede testna aukcija s realnim uvjetima sa svim dobavljačima koji su pozvani u aukciju.

Ako auto ne vrijedi mnogo a zaradjuju dobar iznos, onda taj iznos poreza koji dobiju nazad prelazi vrijednost auta, i zato to ljudi i poklanjaju. Ta auta takodjer idu na aukcije i onda novac od aukcija ide za pomoc nekome tamo itd.

Vruće Nekretnine! Iz baze od preko pola milion nekretnina širom Srbije, koristeći napredne algoritme, izdvajamo jedinstven katalog jeftinih i povoljnih nkretnina sa najboljim odnosom cena, vrednost, lokacija. Uz opcije pretrage, saznajte šta je najbolja ponuda nekretnina na tržištu:

Na Sajmu kolekcionara najveće interesovanje se pokazuje od strane numizmatičara, filatelista kolekcionara starih razglednica, knjiga, slika i najrazličitijih antikviteta. Berza kolekcionara u Subotici je mogućnost ne samo kolekcionarima već i posetiocima koji žele da prodaju svoje antikvitete, da procene vrednost nekog predemeta ili da kupe neki od izloženih predmeta.

Ovi se ne prodaju na more info aukcijama. U United states of america takva auta idu na inspekciju kod dilera kod kojeg su vracena, sve se provjeri i idu na prodaju, cijena je veca nego kad bi isto to automobile kupio od vlasnika nekog jer uz ovaj dobije kao certifikat o ispravnosti ITD, njima se ne isplati davati to na aukcije.

U svečanoj sali Skupštine grada, povodom Dana žena, sutra u 12 sati biće održana humanitarna aukcija read more slika na kojoj će biti izložena dela deset slikarki.

Patike poznatih firmi iako izgledaju kao originali, oduzete su more info zbog povrede prava intelektuelne svojine. U uredno složenim kutijama je i manja količina lekova, ali i stimulativnih sredstava kao što je "vijagra".

„ A marketplace-reliable valuation get more info and a good assessment of your respective machines in combination that has a sales-powerful auction System enables our consumers to accomplish a higher extra price. “

Saznajte više Mobilno bankarstvo – mBanking U stalnoj vezi sa svojim finansijama.

eBay prodavcima je jako bitno da ih svaki kupac oceni sa što boljom ocenom, jer upravo dobre ocene tj. zadovoljni kupci im omogucavaju da poboljšaju prodaju zbog veceg kredibiliteta odnosno poverenja budućih kupaca.

Farmer napravio remek-delo na njivi u čast devojčice koja je naterala Švedsku da se pozabavi klimom

Javna prodaja objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu, čija se distribucija vrši na celom carinskom području, najkasnije osam dana pre dana javne prodaje.

Pravo učestvovanja imaju pravna lica sa dozvolom za sakupljanje i transport ove vrste otpada na teritoriji Republike Srbije.

5 Easy Facts About aukcija carine Describedprimenjuju se jednako na sve drzave. Pored nenasilnih metoda koje se koriste kako bi se pojedine drzave primorale da prestanu sa krsenjem meðunarodnih sporazuma, u obzir dolaze i metode druge vrste. Vojne intervencije predstavljaju jednu od tih metoda. Ove intervencije kao sredstva prinude uzimaju se u razmatranje samo ukoliko su sva druga nenasilna sredstva veã upotrebljena (u vidu ekonomskih i diplomatskih sankcija ili, pak, diplomatskih pregovora sa meðunarodnim posrednicima). Primeri intervencija u SR Jugoslaviji i Iraku pokazuju nedoslednosti u sferi primene mera prinude. Naime, posle brojnih pokusaja da se vlasti ovih zemalja primoraju na meðunarodnu saradnju, pojedine èlanice UN-a, na osnovu svog individualnog tumaèenja Povelje, procenile su da je jedino resenje ­ upotreba sile. Opravdanje upotrebe sile poèivalo je, prema njihovom misljenju, na èinjenici da, nepostovanjem ljudskih prava ili pak prozvodnjom i pretnjom upotrebe hemijskog i bioloskog oruzja za masovno unistenje, ove drzave narusavaju mir u svetu. Dakle, na osnovu sopstvene procene, u sluèaju Iraka, Velika Britanija i Unhappy, a u sluèaju Jugoslavije drzave èlanice NATO,3 sprovele su vojne intervencije, bez saglasnosti svih èlanova Saveta bezbednosti. Problemi u funkcionisanju sudskih organa UN-a Bitan korak u pravcu uklanjanja prepreka pri sprovoðenju odredbi Povelje UN, bio bi, svakako, sirenje jurisdikcije sudskih organa ove ustanove.

Kompanija Walt Disney ima imix prepoznatqiv u globalnim razmerama, tzv. ''Disney seem'', koji je sastavni deo Diznijevih filmova, proizvoda i, naravno, tematskih parkova. Su tina Dizni kulture mo`e se sagledati kroz selekciju kandidata za posao u Diznilendu. [anse vam rastu ukoliko poznajete nekoga ko je ve zaposlen tamo, zatim ako imate oko dvadeset godina, lepi ste, zdravi, s belim zubima i irokim osmehom. To je izgled kakav im je potreban. Posle zapo qavawa, nastupa proces socijalizacije koji podrazumeva grupni trening i upoznavawe s vrednostima kompanije. Vrlo bitan aspekt je specifi~an jezik koji se koristi u Dizniju. Zaposleni su podeqeni po ulogama, ne po poslovima. Klijenti su ''gosti'', uniforme su '' kostimi'', qudi ne rade ve su ''na sceni'' itd. Zaposleni moraju da budu upoznati s istorijom kompanije i da usvoje vrednosti kao to je ''svako je dete u srcu kada je u Diznilendu''. Da bi u~vrstili vrednosti, zaposleni se podsti~u da provode vreme zajedno i posle posla, na piknicima, sportskim aktivnostima, koje organizuje kompanija, identify u i Dizni vrednosti. Na ovaj na~in zaposleni po~iwu zaista da veruju u Dizni vrednosti, to u~vr uje organizacionu kulturu, i ona `ivi, donose i kompaniji gain (C. Knowlton, How Disney Keeps The Magic Heading, 1989).

The Investigation exhibits that Croatian economic terminology, compared to Serbian, will be to a much higher extent characterised via the proliferation of Anglicisms. Nevertheless, Serbian and Croatian financial terminologies manage to share a number of properties: a global along with a domestic expression typically exist in parallel with each other, a number of the domestic conditions appear to have come to be "determinologised", although new phrases are launched in a very chaotic fashion, according to own preferences of authors.

u ulicama ima malo pojmova iz Bosne, na ~ijem osloba

u 45 i fifty five. Ono to je u ovoj frakciji evidentno u posledwim izbornim ciklusima jeste pomerawe uticaja iz ju`nih u severne i posebno skandinavske dr`ave. Solidnom uspehu Liberala doprinela je i korekcija izbornog sistema u V. Britaniji, tako da su na posledwim evropskim izborima tamo wi Liberal-demokrati osvojili 10 poslani~kih mandata i sada su najve a pojedina~na stranka unutar ELDR frakcije. Sve stranke koje u~estvuju u radu Liberalne grupe, osim italijanske I Democratici, istovremeno su ~lanovi i federacije liberalnih stranaka (ELDR). Frakcija Zelenih je osnovana u julu 1989. godine i najmla

enoj kulturi.

sno pravilo, sve zavisi od partije vojnika koji sluze vojsku. Jedina stvar koja se ponavlja u vise generacija je sukob izmeðu starije i mlaðe partije vojnika, gde do konflikata dolazi zato sto stariji pokusavaju da deo svojih zaduzenja prebace na mlaðe.fourteen two. Da li i kakvih problema ima u meðuljudskim odnosima pri prijemu novih staresina na duznost , kao i pri prijemu novih èlanova posade (mornara)? Svi ispitanici se slazu da je dobar prijem novih èlanova posade i staresina veoma bitan, pre svega zbog sto boljeg uklapanja novih ljudi u brodski kolektiv.

During this paper we present a number of apparent and latent along with direct and indirect influences of overseas languages on Croatian. We look at linguistic borrowing with the prisms of purism in contemporary European languages and of implicit and express purism in here Croatian. We argue that Croatian linguistic purism is consonant with related pursuits happening in other European languages, addressing the same problems in accordance with the very same criteria, and that it's been a constant aspect of your language, various only in the diploma of intensity.

ewem ku a ili zgrada jednih blizu drugih, a zatim i jednih do drugih, dolazi do formirawa qudskih naseobina zbijenog tipa.

e [eron. Mit o Tezeju Peki nije prosto "prepisao". Gabrijel pronalazi izlaz iz lavirinta "u doslovnom smislu re~i i kada je ve kasno".29 Ovaj Tezej nije porazio svog Minotaura (besnilo), jer se besnilo krije u lavirintu ~ove~anstva, ono je tu oduvek i uni titi wega zna~ilo bi uni titi ~ove~anstvo kakvo je danas. Gabrijel ima mnogo te`i zadatak od anti~kog Tezeja, ali on se ne predaje i nastavqa borbu koju vodi od mitskog vremena, preko sredweg veka (doba kuge) do danas.

Use Facebook Insights to evaluate and track your audience's engagement with the posts to obtain the most out within your social media attempts. Link your Facebook profile with blberza.com and insert a CTA to essentially maximize your social media marketing marketing and advertising initiatives.

The large quantity of anglicisms utilised every day in Spanish language generates lexical interference among each languages. This paper offers a semantic Evaluation from the changes in lexis this language Call delivers about, by the various linguistic mechanisms of inter-language adaptation involved. When these anglicisms originate from The present pattern to incorporate English words and phrases in Spanish discourse, we also incorporate proper equivalents which could steer clear of the surplus of redundant neologisms. A glossary of one of the most habitual terms derived from interference in English and Spanish within the financial area is included due to this examine. more info Resumen Los anglicismos económicos: Adaptación al sistema lingüístico español La ingente cantidad de anglicismos que cada día entran en el idioma español a través del inglés en el ámbito económico create una serie de interferencias entre ambos idiomas.

Be certain your site's XML sitemap is current and that you have submitted it to the major serps. Creating backlinks to your web site's inside internet pages will also support bots to discover, crawl and index them, whilst building authority to aid them rank in search results simultaneously.

e i kompozicije u romanu Besnilo Borislava Peki a Roman Besnilo Borislava Peki a predstavqa prvi deo antropolo ke trilogije koju jo ~ine 1999. i Atlantida. U ovim delima Peki govori o kraju civilizacije koji je posledica ~ovekove izdaje prirode "materoubistva". "Majka priroda stvorila nas je da je usavr avamo. Umesto toga, ubijamo je. Plati emo."1 U 1999. prvobitna civilizacija nestaje u nuklearnom ratu. U Atlantidi qudsku civilizaciju uni tavaju get more info ve ta~ki qudi - roboti, proizvod tehnolo ke savr enosti Atlantide. U Besnilu smrt dolazi iznutra, a oru

A Simple Key For aukcija brodova Unveiled

23 U mnogo sluèajeva se ne smatra kontroverznim, npr. ne smatramo da je èudno sto zivimo na povrsini planete iako su ovakve regije vrlo retke u svemiru kao celini.

En este artworkículo se realiza un estudio semántico de tales interferencias a través de los mecanismos lingüísticos de adaptación inter-idiomática utilizados en cada caso. Asimismo, cuando los anglicismos utilizados son sólo producto de la tendencia actualmente de moda de insertar vocablos ingleses en el discurso, se aportan los equivalentes apropiados en el lenguaje español que podrían evitar el exceso de neologismos redundantes. Este análisis se lleva a cabo a través de un glosario de los términos más habituales procedentes de las interferencias entre el inglés y el español en el contexto económico.

Plugins Medium impact Tricky to unravel Best, no plugin material detected. Excellent, your website won't embed any Distinctive sorts of Web page, like Flash, Silverlight or Java, so your content might be accessed on all units.

or

ewa gradske ''arhiteksture'' pada u 1928. godinu, kada je imenovano i preimenovano vi e ulica negoli u celom posleratnom periodu. Po~etkom godine, Profesorska kolonija se javila sa zahtevom da se wene ulice krste ''imenima qudi koji su zaslu`ni po nau~nim radovima svojim''.48 Ne to kasnije spomiwe se i predlog Suda u kome se posredno govori o razlozima za to treba mewati imena nekih ulica. Tako bi ulice trebalo da dobiju ''imena na ih qudi, koji su se odlikovali bilo kao dr`avnici bilo kao vojskovo

Inside the novel Besnilo (Rabies) Borislav Pekic contemplates on disease of recent civilization, the place spirit is defeated by matter, and macro world will get to be wrecked by micro planet. The most crucial Matter from the novel is usually a plague that spreads unstoppably in Heathrow airport. The plague - rabies, is not only a basic health-related phenomenon. This pest basically represents rage and insanity of modern entire world. The composition on the novel is homologous Using the indicators of your condition, which may be grasped as a result of chapters on the novel that are named after the stadiums of rabies.

41 Na osnovu ovih podataka, moze se zakljuèiti da na brodovima nase RM pstoji solidna komunikacija staresina sa mornarima koja prevazilazi okvire sluzbenih razgovora.

Ako prodavač odabere opciju "prodaj jeftinije", predmet se smatra prodanim, te kupac i prodavatelj dobijaju međusobne podatke putem internih poruka - kao i kod svake druge aukcije. Aukcija može biti produljena

You will also have entry to a number of other equipment and alternatives suitable for those who have language-related Careers (or are passionate about them). Participation is totally free and the site incorporates a stringent confidentiality plan. Return to KudoZ list

ewu sa 63% iza lih na prve evropske izbore. Povla~e i analogiju sa lokalnim i regionalnim izborima, Reif i Schmitt zakqu~uju da su "izbori za EP za evropske bira~e i daqe izbori drugog reda" (Richardson, 2001, str. 204). Ni nacionalne partije ih ne do`ivqavaju previ e ozbiqno, ve prvenstveno kao "indikatore snage u lokalnoj politi~koj areni" (Richardson, 2001, str. 203). I ovde se Danska pomiwe kao izuzetak, jer se na evropskim izborima u ovoj zemqi javqaju i dve evroskepti~ne stranke koje ina~e ne postoje na nacionalnom nivou.

..otkako prvite nema da gi zadovolat kriteriumite za nabavka, sleduva postapka na drugo podnesuvanje na ponudi, duri i vo slucaj da ne mora povtorno da se raspise nov tender, odnosno nova riappertura della gara

stantnom, principijelnom i u osnovi neanga`ovanom politikom, ulice i wihova imena bi e skinuti sa liste politi~kih popri ta na kojima e gra

ewa turbo-folka jeste pojmovna neodre

uje usled svog prisustva u medijima i neograni~eno promovi e "niske" i "primitivne" vrednosti. Druga grupa interpretacija turbo-folka zasniva se na dominantnoj tezi kako je vladaju a struktura Milo evi evog re`ima aktivno u~estvovala u produkciji i popularizaciji ovog kulturnog fenomena. Uticaj vlasti na politiku more info turbo-folka stepenuje se od ideje o aktivnom pro`imawu ideologije i produkcije u kontekstu ratne atmosfere,2 do stanovi ta kako je turbo-folk sublimat projekta re`ima, koji ga je koristio u ciqu postizawa op te moralne i intelektualne degradacije, irewa nacionalisti~kih stavova i propagirawa desne ideologije.

A Secret Weapon For Aukcija slika

Možete upisati svoju maksimalnu ponudu, kako u posljednjim trenucima aukcije ne bi došla veća ponuda drugog kupca.

or

e svedo~i o Professional`imawu uticaja i postojawu referenci na muzi~ke `anrove potekle sa Zapada, kao to su pop i rok. Govore i o ovom me awu, Longinovi izvodi slede i zakqu~ak: "Najsumwivija ~iwenica u vezi sa turbo-folkom je lako a sa kojom (on) apsorbuje i stapa kulturne elemente koji bi trebalo da budu uzajamno iskqu~ivi".thirteen Potreba da se citiranim/recikliranim muzi~kim segmentima pripi e neko "dato" kulturno jezgro koje ujedno iskqu~uje "strane" muzi~ke elemente14 zapravo je esencijalisti~ki stav: tim povodom se zaboravqa da postoje i druge muzike koje se koriste principom fuzije i `anrovskog kros-overa, dok pitawe mere esteti~nosti tako nastalog spoja treba prepustiti istra`ivawima zakonomernosti stila i ispitivawu recepcije i ukusa publike. Teorije preuzimawa imaju jo jednu manu: one konstituisawe turbo-folka posmatraju kao simplifikovan proces, kroz koji se elementi jedne muzike (vokalne melodije poreklom sa Orijenta, "egzoti~na muzika") ve ta~ki prikalemquju onima poteklim sa Zapada (odre

ten For the objective of this Evaluation, We've got taken into consideration only "new" Anglicisms, those which have entered

ulazi i Tutin, koji se, prvi place uopste, u dokumentima pominje 1868. godine. Sandzak nastaje i razvija se na rusevinama srednjovekovne Raske. Jovan Cvijiã, u delu Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije, odreðuje na sledeãi naèin geografski polozaj Starog Rasa, i u saglasju sa tim, Novog Pazara: "Na osnovu geografskih osobina moze se pomisljati na tri polozaja u centralnom polju, gde je mogao biti stari Ras: na takozvano Pazariste, na polozaj oko Petrove crkve, i na dolinu reke Dezeve. Ne moze se, dakle, pomisljati na mesto na kome je danas Novi Pazar, ne samo zbog toga sto je on verovatno u docnijem vremenu osnovan, veã i iz ovoga razloga: danasnji Novi Pazar lezi skoro u sredini centralnog polja, na njegovu najboljem, najvidnijem, ali slabo zastiãenom polozaju; kad je osnovan stari Ras, nije srpsko rasko pleme imalo toliko snage i pouzdanja da sme zupanijski centar postaviti u najplodnijem i najvidnijem delu centralnog polja. Po geografskim osobinama je najverovatnije da je stari Ras bio na mestu Pazaristu, koje je oko 7 km. udaljeno od danasnjeg Novog Pazara na zapad, a oko four km. na istok od vrela Raske... U docnijim vremenima nestaje starog Rasa i od 1346. do 1459. godine pominje se Trgoviste, kao najvaznije mesto na trgovaèkom putu izmeðu Dubrovnika i Nisa. Meðutim, pri kraju XV veka nestaje imena Trgoviste, a javlja se danasnje ime Novi Pazar, mahom u turskom obliku kao Jeni-Pazar.

u svim kompozicionim celinama... "eight Ono je u romanu samom sebi u slu`bi - kompozicija pri~e, kojoj je tema besnilo, prilago

It is absolutely critical which the learners are fully aware of the video games They can be asked to play. If it's important the Instructor can describe rules of the game titles in mother tongue. Just like all situations while in the classroom, it's sensible to prevent the sport and change to something else before the learners come to be Bored with it. In this manner goodwill and concentration are retained. The Instructor need to by no means prevent the game if it is creating efficiently. If there are numerous language problems the Trainer must Be aware it down and reveal them later. 1. Picture video games This team of games consists of comparing and contrasting video games, recognizing distinctions or similarities and looking at feasible associations among the photos. ART GALLERY - more info This game needs to be a fantastic workout for describing pics, inquiring concerns.

Uvod Nase drustvo je u poslednjih petnaestak godina proslo kroz nekoliko sustinski razlièitih faza. Na svim poljima je dolazilo do znaèajnih promena. Izmeðu ostalog, menjao se i karakter meðuljudskih odnosa u svim delovima drustva, ukljuèujuãi, naravno, i Vojsku. Mnogo vojnih teoretièara, kao i ostalih nauènika koji se bave problematikom kolektiva, govore o znaèaju uticaja interpersonalnih odnosa na uspesnost funkcionisanja kolektiva. Meðutim, niko nije u skorije vreme istrazivao kako su veã pomenute promene u nasem drustvu uticale na prirodu meðuljudskih odnosa u vojnim kolektivima nase vojske. Upravo ova èinjenica bila je podstrek za istrazivanje meðuljudskih odnosa na brodovima nase Ratne mornarice, i to s aspekta uticaja kvaliteta tih aukcija stanova odnosa na borbeni ethical brodskih posada, kao jednog od najbitnijih merila njihove efikasnosti.

poznato i vi ezna~no ime - besnilo. Na pitawe " ta se doga

tupak ispravan, i da li njegova ispravnost zavisi od postojanja norme. Dileme, u Kolbergovom smislu, nema. Kolbergove prièe, dakle, zahtevaju od ispitanika da se odluèi da li ãe prekrsiti moralno, ili konvencionalno naèelo (a ne da li ih razlikuje). Ali, to nije sve. Kvalitet argumentacije koju ispitanik daje zauzima kljuèno mesto. Kada dete da odgovor da Hajnc treba da ukrade lek da bi spasao zenu zato sto ne moze da zivi sam, ne moze se tvrditi da dete daje primat moralnim naèelima, veã je odgovor motivisan Hajncovom liènom dobrobiti. Iz Turielovih istrazivanja mi ne mozemo da doðemo do zakljuèka da se deca na najranijim uzrastima opredeljuju za krsenje konvencija, i to kada su moguãe posledice po aktera ozbiljne (odlazak u zatvor), veã samo kako deca sude pojedinaèno o konvencionalnim i moralnim prekrsajima. Veã na prvi pogled postaje jasno da ova dva autora pred ispitanike postavljaju zahteve razlièite slozenosti. Dok Kolberg insistira na ekspliciranju opravdavanja moralnog naèela, Turiel zeli da utvrdi da li veoma mala deca uviðaju da pri krsenju moralnih normi nije bitno da li je to dozvoljeno ili ne, odnosno da li postoji socijalni konsenzus. Dakle, deca u Kolbergovim istraziva+njima moraju da budu u stanju da ekspliciraju preskriptivistièki moralni sud u slozenoj situaciji, i da ga obrazloze pozivajuãi se na norme i elemente. On ne spori da su deca veoma rano u stanju da uoèe postojanje razlike izmeðu konvencija i morala, veã tvrdi da nisu u stanju da moralna naèela ekspliciraju i opravdaju na naèin koji bi odgovarao onome sto podrazumeva autonomna moralnost.

This contains the general quantity of backlinks along with the number of linking domains, along with rating the overall excellent of the backlinks pointing to an internet site. The standard assessment relies to the linking webpages.

nine Potreba za brzom reakcijom broda kao celine na veoma brze promene situacije nametnula je istorijski here i iskustveno jednostaresinstvo na brodu (kako vojnom tako i civilnom) kao najefikasniji naèin rukovoðenja brodom. Naime, komandant jedini ima uvid u celokupnu situaciju na bojistu i on je taj koji osmisljava i nareðuje izvoðenje bilo kakvih dejstava ili manevara. Jedna pogresna, ili pak zakasnela odluka komandanta moze celu posadu skupo da kosta.

projektom, evropskim voðama predoèena je moguãnost dolaska do trajnog mira u pet koraka: 1. Dvadesetèetiri hrisãanske zemlje Evrope treba da se udruze u veèni savez mira kome bi se mozda mogle prikljuèiti i muslimanske zemlje. Odluke saveza treba da se donose putem Senata koji bi imao svoje stalno sediste u Utrehtu. 2. Ubuduãe ne bi trebalo da bude nikakvog mesanja u unutrasnje poslove pojedinih drzava èlanica, sem kada su u pitanju krsenja pravila saveza. 3. Stajaãe vojske treba da budu ogranièene na najvise sest hiljada vojnika po drzavi. four. Poveãanje teritorije, bilo da se ono vrsi osvajanjem, nasleðivanjem, poklanjanjem ili dobrovoljnim pripajanjem, treba u Evropi da bude zabranjeno. five. Sve sukobe treba da resava Sudsko veãe, na èije odluke se ne mogu stavljati nikakvi prigovori. Osnovne ideje Kantovih preliminarnih èlanova nalaze svoj oslonac u Projektu veènog mira: nepovredivost suverenita drzave (Sent Pjerov two. korak, Kantov 5. preliminarni èlan), challenge postojanja stajaãih vojski (Sent Pjerov 3. korak, Kantov three. èlan), neopravdanost aspiracija na teritorijalno prosirenje (Despatched Pjerov 4. korak, Kantov two. èlan).

pred wih postavqa nekoliko dilema. Liberalizacija, odnosno otvarawe privrednog sistema prema inostranstvu i smawewe dr`avne intervencije u privredi je imperativ za privla~ewe stranog kapitala. Me

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15